Archive

Monthly Archives: februari 2019
2

Hoeveel Tijd besteed jij aan Email?

Auw… Email stress! Ik vergeet nooit meer die ene vergadering enkele jaren geleden bij een bedrijf waar veel gemaild werd destijds. Dit is alweer 5 jaar geleden en toen was er al veel mailverkeer. Zoals bij veel bedrijven, stuurt men elkaar intern ook veel email. Zowel naar individuen als groepen mensen – voor wat dan ook – en met regelmaat… al dan niet in de CC.

Omdat er meer email binnenkwam dan we eigenlijk aankonden – naast het werk dat we eigenlijk zouden moeten doen – grepen veel collega’s elke gelegenheid die ze konden nemen om hun inbox te updaten. Een van de favoriete mogelijkheden om “effe de mail bij te werken” was tijdens vergaderingen, zoals deze ene meeting. Ik herinner me dat de ruimte geschikt was voor maximaal 24 personen, desalniettemin werden radiatoren en zelfs prullenbakken “met plezier” gebruikt voor extra gegadigden welke per email klakkeloos uitgenodigd werden. Toen ik ging tellen kwam ik op 57 personen uit, waarvan de meesten de presentatie niet actief bijwoonden maar vooral driftig in Outlook bezig waren…

Lees Verder